Base Request: Tạo một đề xuất mới in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 1:53 CH


Để tạo một đề xuất mới, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Tại trang Home của Base Request, bạn chọn vào mục "+ Tạo đề xuất mới".Bước 2. Sau khi hiển thị ra Pop-up, chọn nhóm đề xuất cần tạo đề xuất. Nếu đề xuất chưa có sẵn nhóm đề xuất nào thì sẽ chọn mục "Đề xuất trực tiếp".Bước 3. Bạn nhập thông tin vào form và chọn Gửi đề xuất để hoàn tất thao tác tạo mới.

+ Đối với đề xuất đã có form: bạn điền các thông tin đề xuất yêu cầu. + Đối với đề xuất chưa có form, bạn chọn đề xuất trực tiếp: điền các thông tin của đề xuất trực tiếp và phần "Mô tả đề xuất" là nơi để bạn mô tả chi tiết về đề xuất của mình. Note: những thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc cung cấp.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.