Base Request: Tạo một đề xuất mới in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 11:53 SA


Để tạo một đề xuất mới, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Click mục "Tạo đề xuất mới" 

Bước 2: Sau khi hiển thị ra Pop-up, tìm kiếm và chọn nhóm đề xuất cần tạo đề xuất. 

Lưu ý:

- Nếu chưa tìm được nhóm đề xuất như mong muốn, bạn có thể báo quản trị viên (Owner, App admin Base Request) của công ty mình kiểm tra đã cấp quyền sử dụng cho bạn với nhóm đề xuất đó hay chưa. 

- Nếu không có nhóm đề xuất phù hợp, bạn cũng có thể tạo Đề xuất trực tiếp


Bước 3. Bạn nhập thông tin vào form và chọn Gửi đề xuất để hoàn tất.

- Đối với đề xuất đã có form mẫu: bạn điền các thông tin trong form đề xuất yêu cầu. 

- Đối với đề xuất chưa có form mẫu, bạn chọn Đề xuất trực tiếp: điền các thông tin chi tiết mà mình muốn đề xuất vào phần Mô tả đề xuất

Lưu ý: Các thông tin có dấu * bên cạnh là các thông tin bắt buộc, điền xong thì mới gửi được đề xuất.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.