Base Request: Xem báo cáo trong Request in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 5:52 CH


Báo cáo trong Request chia thành 2 loại báo cáo: Báo cáo Tổng quan và báo cáo theo từng nhóm request. Để xem báo cáo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào app request https://request.base.vn

  • Bước 2: Tại thanh menu bên lề trái, bạn chọn icon Báo cáo như ảnh để vào Báo cáo nhé. Lưu ý: chỉ có Admin, Owner mới có quyền xem báo cáo.

  • Bước 3: Sau khi vào báo cáo bạn chọn tab Tổng quan/ Theo nhóm và chọn thời gian xem báo cáo nhé. 

  • Trong báo cáo Tổng quan, bạn có thể xem được 4 lát cắt:

I. Tổng quan

1.Báo cáo tổng quan: 

Báo cáo này bạn sẽ xem được tổng số request được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo, số request đã đồng ý, từ chối, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ xử lý request quá hạn và người xử lý request nhiều nhất.

2. Báo cáo thống kê request:
a. Thống kê theo hành động:

Báo cáo này giúp bạn thống kê được số request được tạo, đã đồng ý hoặc đã từ chối trong khoảng thời gian lọc báo cáo.
Để số cột không bị hiển thị quá nhiều thì cách hiển thị sẽ được gộp lại, > 12 ngày sẽ gộp theo tuần, > 12 tuần sẽ gộp theo tháng.

b. Thống kê theo trạng thái:
Báo cáo này giúp bạn xem được % trạng thái của request/ tổng số request tạo trong thời gian lọc báo cáo: đồng ý, đã từ chối và đang chờ xử lý

3. Báo cáo thống kê theo nhóm request:
Báo cáo này hiển thị các nhóm có request được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo.
Các thông số trên báo cáo bao gồm: tổng số request tạo trong nhóm, số request đã đồng ý, đã từ chối, đang chờ, người từ chối nhiều nhất, thời gian xử lý mặc định, thời gian xử lý trung bình.

Tại đây bạn có thể:

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng icon sort này nhé.

- Click vào Chi tiết để xem báo cáo chi tiết 1 nhóm request cụ thể:

4. Báo cáo thống kê theo người dùng:
Báo cáo này thống kê những account có tham gia trong danh xét người duyệt của các nhóm đề xuất trong khoảng thời gian xem báo cáo.
Các thông số trên báo cáo gồm:

- Tên người duyệt

- Thống kê số liệu theo hành động của từng thành viên: 

 + Đã xử lý: Tổng số đề xuất đã duyệt và từ chối

 + Đang chờ xử lý: Tổng số đề xuất chưa được duyệt

 + Đã đồng ý: Tổng đề xuất đã duyệt

 + Đã từ chối: Tổng đề xuất đã từ chối

- Đánh giá tính trách nhiệm của thành viên:

 + Quá hạn đề xuất: Tổng đề xuất bị quá hạn dựa theo SLA của đề xuất.

 + Hoàn thành muộn hạn đề xuất: Tổng đề xuất bị duyệt muộn dựa theo SLA của đề xuất. 

 + Đúng hạn đề xuất: Tổng đề xuất được duyệt đúng hạn

 + Quá hạn người duyệt: Tổng đề xuất quá hạn dựa theo SLA cho từng người duyệt

 + Hoàn thành muộn hạn người duyệt: Tổng đề xuất bị duyệt muộn dựa theo SLA cho từng người duyệt

 + Đúng hạn người duyệt: Tổng đề xuất duyệt đúng hạn dựa theo SLA cho từng người duyệt

- Median SLA: Deadline bình quân của từng người duyệt

*Lưu ý: 

Khi đề xuất được duyệt hay từ chối, nếu đề xuất bị duyệt muộn thì người duyệt/từ chối đề xuất được coi là hoàn thành thành muộn.

-Những thành viên chưa đến lượt duyệt sẽ không được coi là "quá hạn" hoặc "hoàn thành muộn" kể cả khi đề xuất đó đã quá hạn deadline.

- Đối với SLA cho người duyệt: Thời gian mà thành viên thực hiện hành động "duyệt/ từ chối" sẽ dùng để so sánh với deadline của nhóm đề xuất nên dù đề xuất có bị trễ hạn nhưng nếu thành viên thực hiện việc duyệt đúng hạn thì  không bị coi là "hoàn thành muộn" .

- Vô hiệu hóa đề xuất không ảnh hưởng đến thông số trong báo cáo

- Xóa đề xuất thì các thông số liên quan đến đề xuất này sẽ được trừ đi.II. Báo cáo theo nhóm:
Báo cáo theo nhóm tương tự như báo cáo tổng quan, tuy nhiên khi xem báo cáo bạn chọn nhóm request cần xem và thời gian xem báo cáo để hệ thống trả kết quả tương ứng nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.