Base Request: Xem báo cáo trong Request in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 2:21 CH


Báo cáo trong Request chia thành 2 loại báo cáo: Báo cáo Tổng quan và báo cáo theo từng nhóm request. 

Lưu ý: chỉ có App Admin (Quản trị ứng dụng) Base Request và Owner (Quản trị cấp cao) mới có quyền xem báo cáo.

Để xem báo cáo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào app request https://request.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu bên lề trái, bạn chọn icon hình cột như ảnh để vào xem Báo cáo

Bước 3: Sau khi vào báo cáo bạn chọn tab Tổng quan/ Báo cáo theo nhóm và chọn khoảng thời gian lọc báo cáo nhé. 


I. Tổng quan: Trong Báo cáo tổng quan, bạn có thể xem được 4 lát cắt:

1.Báo cáo tổng quan: 

Báo cáo này bạn sẽ xem được tổng số đề xuất được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo, số đề xuất đã đồng ý, từ chối, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ đề xuất bị xử lý quá hạn và người xử lý nhiều đề xuất nhất.

2. Báo cáo thống kê đề xuất:
a. Thống kê theo hành động:

Báo cáo này giúp bạn thống kê được số đề xuất được tạo, đã đồng ý hoặc đã từ chối trong khoảng thời gian lọc báo cáo.
Để số cột không bị hiển thị quá nhiều thì cách hiển thị sẽ được gộp lại: > 12 ngày sẽ gộp theo tuần, > 12 tuần sẽ gộp theo tháng.

b. Thống kê theo trạng thái:
Báo cáo này giúp bạn xem được tỷ lệ: số đề xuất ở các trạng thái/
tổng số đề xuất tạo trong thời gian lọc báo cáo (Trạng thái: Đã đồng ý, Đã từ chối và Đang chờ duyệt)

3. Báo cáo thống kê theo nhóm request:
Báo cáo này hiển thị các chỉ số của các nhóm có đề xuất được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo, bao gồm: tổng số đề xuất tạo trong nhóm, số 
đề xuất đã đồng ý, đã từ chối, đang xử lý, người từ chối nhiều nhất, thời gian xử lý mặc định, thời gian xử lý trung bình.

Tại đây bạn có thể:

- Xuất excel bảng báo cáo

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng biểu tượng này:

- Click vào Chi tiết để xem báo cáo chi tiết 1 nhóm đề xuất cụ thể:

4. Báo cáo thống kê theo người dùng:
Báo cáo này thống kê những account có tham gia trong danh sách người duyệt của các nhóm đề xuất trong khoảng thời gian xem báo cáo.

Các thông số trên báo cáo gồm:

- Tên người duyệt

- Thống kê số liệu theo hành động của từng thành viên: 

 + Đã xử lý: Tổng số đề xuất đã chấp thuận hoặc từ chối

 + Đang chờ xử lý: Tổng số đề xuất chưa được duyệt

 + Đã đồng ý: Tổng đề xuất đã chấp thuận

 + Đã từ chối: Tổng đề xuất đã từ chối

- Đánh giá tính trách nhiệm của thành viên:

 + Quá hạn đề xuất: Tổng đề xuất bị quá hạn dựa theo SLA của đề xuất.

 + Hoàn thành muộn hạn đề xuất: Tổng đề xuất bị duyệt muộn dựa theo SLA của đề xuất. 

 + Đúng hạn đề xuất: Tổng đề xuất được duyệt đúng hạn

 + Quá hạn người duyệt: Tổng đề xuất quá hạn dựa theo SLA cho từng người duyệt

 + Hoàn thành muộn hạn người duyệt: Tổng đề xuất bị duyệt muộn dựa theo SLA cho từng người duyệt

 + Đúng hạn người duyệt: Tổng đề xuất duyệt đúng hạn dựa theo SLA cho từng người duyệt

- Median SLA: Deadline bình quân của từng người duyệt

*Lưu ý: 

- Khi người duyệt chấp thuận/từ chối đề xuất muộn hơn SLA quy định thì được coi là hoàn thành muộn.

-Những thành viên chưa đến lượt duyệt sẽ không được coi là "quá hạn" hoặc "hoàn thành muộn" kể cả khi đề xuất đó đã quá hạn deadline.

- Đối với các nhóm đề xuất có cài SLA cho từng người duyệt: Dù đề xuất có bị trễ hạn nhưng nếu thành viên thực hiện việc duyệt đúng hạn của mình thì không bị coi là hoàn thành muộn

- Vô hiệu hóa đề xuất không ảnh hưởng đến thông số trong báo cáo

- Xóa đề xuất thì các thông số liên quan đến đề xuất này sẽ được trừ đi.

II. Báo cáo theo nhóm:
Báo cáo theo nhóm tương tự như báo cáo tổng quan. 

Bạn cần chọn nhóm request cần xem và thời gian xem báo cáo để hệ thống trả kết quả tương ứng:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.