Base Request: Tùy chỉnh tên công ty khi in đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 9:19 SA


Với mỗi đề xuất khi in đều hiển thị tên công ty mặc định theo thông tin đã đăng kí dịch vụ. Tuy nhiên với mô hình tập đoàn, có nhiều công ty con bạn có thể tùy chỉnh hiển thị tên công ty con trong từng nhóm đề xuất theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc icon Base Request trên thanh app
Bước 2: Bạn click vào icon hình File, chọn nhóm đề xuất cần tùy chỉnh

Bước 3: Bạn chọn Tùy chỉnh hiển thị ở bên phải màn hình app, điền Tên công ty và Lưu lại để hoàn tất thao tác.

Khi bạn chọn In đề xuất, tên công ty sẽ hiển thị đúng theo thiết lập trên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.