Base Request: Cách thiết lập người duyệt cố định in

Sửa đổi trên: Wed, 25 Tháng 5, 2022 tại 8:35 SA


Người duyệt cố định là những người mặc định cần được duyệt các đề xuất được tạo.

Để thiết lập người duyệt cố định, bạn thao tác theo các bước như sau:

- Bước 1: Bạn truy cập vào request.base.vn hoặc chọn Base Request trên thanh app

- Bước 2:  Tại bước thêm mới Nhóm đề xuất, bạn tag danh sách người xét duyệt vào ô Người xét duyệt

Trường hợp khi tạo mới nhóm đề xuất, bạn chưa tag người duyệt cố định, thì bạn thao tác theo bước 3 nhé

- Bước 3: Chỉnh sửa người duyệt cố định

Tại luồng người duyệt, bạn nhấn Thêm >> người duyệt cố định

- Sử dụng @ để tag thành viên


Lưu ý: Ở giao diện edit này, Chỉ tag được 1 người

Nếu muốn thêm người duyệt cố định khác, bạn phải nhấn thêm như hướng dẫn ban đầu của Bước 3


- Sau khi tạo xong, Danh sách người duyệt cố định được hiển thị như ảnh ( Dạng Fixed_approver_tênngườiduyệt)

-Khi tạo mới đề xuất, hệ thống sẽ hiển thị danh sách người duyệt cố định theo đúng thứ tự bạn đã cài đặt ( ai ở trên sẽ được duyệt trước)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.