Base Request: Cách thiết lập người duyệt cố định in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:40 SA


Người duyệt cố định là những người mặc định cần duyệt các đề xuất được tạo.

Để thiết lập người duyệt cố định khi tạo mới nhóm đề xuất, bạn thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào request.base.vn >> Tuỳ chỉnh (biểu tượng răng cưa)

Bước 2:  Tại bước Tạo nhóm đề xuất, bạn tag danh sách người xét duyệt vào ô Người xét duyệt


Trường hợp cần thêm người duyệt cố định vào nhóm đề xuất đã có, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang Tuỳ chỉnh, chọn tên nhóm đề xuất cần thêm người duyệt cố định


Bước 2: Tại phần Thiết lập chung, bạn nhấn Thêm >> Thêm người duyệt cố định

Bước 3: Sử dụng @ để tag thành viên vào ô Người duyệt

Bạn có thể bỏ qua Tên khối người duyệt nếu không cần thiết.


Lưu ý: Ở giao diện chỉnh sửa này, bạn chỉ có thể tag được 1 người để thêm từng người duyệt cố định vào luồng duyệt.

Chỉ có thể thêm nhiều người duyệt cố định cùng lúc khi tạo mới nhóm đề xuất.


- Sau khi tạo xong, Danh sách người duyệt cố định được hiển thị như ảnh ( Dạng Fixed_approver_tênngườiduyệt)

-Khi tạo mới đề xuất, hệ thống sẽ hiển thị danh sách người duyệt cố định theo đúng thứ tự bạn đã cài đặt (ai được tag trước và có vị trí ở trên trong luồng người duyệt là người duyệt trước)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.