Base Request: Thông báo cho người duyệt khi đến lượt (Duyệt lần lượt) in

Sửa đổi trên: Sat, 16 Tháng 12, 2023 tại 8:53 SA


Trong 1 luồng duyệt của bạn có 3 người duyệt lần lượt. Bạn muốn cài đặt đến lượt duyệt của ai thì hệ thống mới gửi thông báo để tránh bị quên thông tin và quá hạn SLA duyệt.

Để thiết lập thông báo này, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Tại trang cài đặt của nhóm đề xuất này, bạn chọn tab Thông báo và bật tính năng như hình  

"Loại duyệt lần lượt, người tạo đề xuất luôn nhận được thông báo, người duyệt chỉ nhận thông báo khi đến lượt duyệt, người theo dõi chỉ nhận thông báo khi đề xuất được tạo hoặc chấp thuận hoàn toàn. Đề xuất bị từ chối chỉ thông báo đến người tạo và những người duyệt trước"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.