Base Request: Thông báo cho người duyệt khi đến lượt (Duyệt lần lượt) in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 5, 2022 tại 9:00 CH


Trong 1 luồng duyệt của bạn có 3 người duyệt. Bạn muốn cài đặt đến lượt duyệt của ai thì hệ thống mới gửi thông báo, Để tránh bị nhỡ SLA duyệt.

Để thiết lập thông báo này, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn

  • Bước 2: Bạn chọn form đề xuất cần thiết lập noti thông báo này rồi chọn Các tùy chỉnh nâng cao


  • Bước 3: Khi popup bật lên, bạn chọn để hoàn tất thao tác nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.