Base Request: Tạo nhóm đề xuất trên Request in

Sửa đổi trên: Fri, 29 Tháng 12, 2023 tại 3:54 CH


Để thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn vào phần Tuỳ chỉnh (Có biểu tượng răng cưa) >> Tạo nhóm đề xuất        

Bước 2: Thiết lập các thông tin nhóm đề xuất

Chọn Thêm tuỳ chỉnh nâng cao để mở chi tiết phần thiết lập.

- Tên nhóm đề xuất: bạn điền tên nhóm đề xuất

- Người xét duyệt: những người mặc định có quyền duyệt toàn bộ các đề xuất được tạo ra

- Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp: Chọn Có hoặc Không. Nếu chọn Có bạn sẽ tiếp tục cài đặt ở Bước 3 sau khi thêm mới nhóm đề xuất xong

- Quy trình xử lý:+ Xử lý đồng thời: Trong số tất cả người duyệt, ai xử lý trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả người xét duyệt chấp thuận đề xuất thì đề xuất đó mới được duyệt hoàn toàn  

+ Xử lý lần lượt: Ai được tag trước trong luồng người duyệt sẽ xử lí trước rồi mới đến lượt người tiếp theo
+ Chỉ cần một người duyệt: Trong số những người xét duyệt, chỉ cần một người xử lý là đề xuất được thông qua

- Category: Dùng để phân loại các các nhóm đề xuất

- Thời hạn SLA: Số giờ quy định cần để giải quyết đề xuất này. Đây là SLA chung cho từng đề xuất thuộc nhóm này. Bạn có thể setup riêng SLA cho từng người duyệt sau khi tạo xong

- Sử dụng choCác nhóm hoặc cá nhân được quyền tạo đề xuất trong nhóm đề xuất. Nếu để trống thì toàn bộ thành viên trong công ty đều tạo được

- Người theo dõi: Thành viên theo dõi mặc định của nhóm đề xuất này

- Mô tả nhóm đề xuất: điền nội dung mô tả của nhóm đề xuất như quy định tạo đề xuất, cách dùng...

Sau đó nhấn Tạo nhóm đề xuất để hoàn thành thao tác.


Bước 3: Sau khi đã thêm mới nhóm đề xuất, bạn vào chi tiết nhóm đề xuất để cài đặt cụ thể người duyệt và các tính năng nâng cao.

- Cài đặt người duyệt:

+ Cách tạo khối người duyệt trực tiếp

+ Cách tạo khối người duyệt cố định

+ Cách tạo khối người duyệt linh động

+ Cách tạo khối người duyệt có điều kiện

Cách tạo người duyệt tối cao

- Cài đặt Mẫu form đề xuất:

Cách tạo trường dữ liệu tùy chỉnh

- Cài đặt bộ đếm mã tự động

Cách thiếp lập bộ đếm mã tự động trong 1 nhóm đề xuất

- Cài đặt mẫu in đề xuất

+ Thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong nhóm đề xuất
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.