Base Request: Tạo nhóm đề xuất trên Request in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 10, 2023 tại 4:27 CHĐể thiết lập nhóm đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Chọn vào phần Cài đặt  (Có biểu tượng răng cưa) >> TẠO NHÓM ĐỀ XUẤT

  • Bước 2: Thiết lập các thông tin nhóm đề xuất >> Click Tạo nhóm đề xuất mới để hoàn tất thao tác tạo.

- Tên loại đề xuất: bạn điền tên nhóm đề xuất

- Người xét duyệt: những người được tag sẽ mặc định có quyền duyệt toàn bộ các đề xuất được tạo ra.

- Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp: Chọn Có hoặc Không. Nếu chọn Có bạn sẽ tiếp tục cài đặt ở Bước 4 sau khi thêm mới loại đề xuất xong

- Quy trình xử lý:+ Duyệt đồng thời: Những người được tag xét duyệt ai xử lí trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả mọi người được tag phải xử lí thì đề xuất mới được duyệt hoàn toàn  

+ Duyệt tuần tự: Trong những người được tag xét duyệt sẽ phải xử lí lần luuowjt, ai được tag trước sẽ xử lí trước.
+ Chỉ cần một người duyệt: Trong những người được tag xét duyệt chỉ cần một người xử lí là đề xuất được thông qua.

  • Bước 3: Cài đặt tuỳ chọn nâng cao


- Category: Dùng để phân loại các các nhóm đề xuất

- Thời hạn SLA: Số giờ quy định cần để giải quyết đề xuất này. Đây là SLA chung cho cả loại đề xuất, Bạn có thể setup riêng SLA cho từng người duyệt sau

- Sử dụng cho: Nhóm/bộ phận/Cá nhân được quyền tại đề xuất trong nhóm này. Nếu để trống thì toàn bộ thành viên đều tạo được

- Người theo dõi: Tag thành viên theo dõi mặc định của nhóm đề xuất này

- Mô tả nhóm đề xuất: điền nội dung mô tả của nhóm đề xuất (quy định, cách dùng...)


Sau đó nhấn Tạo nhóm đề xuất để hoàn thành thao tác

  • Bước 4: Sau khi đã thêm mới loại đề xuất, bạn vào chi tiết loại đề xuất để cài đặt cụ thể người duyệt và các tính năng nâng cao.

- Cài đặt người duyệt:

+ Cách tạo khối người duyệt trực tiếp

+ Cách tạo khối người duyệt cố định

+ Cách tạo khối người duyệt linh động

+ Cách tạo khối người duyệt có điều kiện

+ Cách tạo người duyệt tối cao

- Cài đặt Mẫu form đề xuất:

+ Cách tạo trường dữ liệu tùy chỉnh

- Cài đặt bộ đếm mã tự động

Cách thiếp lập bộ đếm mã tự động trong 1 nhóm đề xuất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.