Base Request: Tạo trường dữ liệu tuỳ chỉnh in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 12, 2023 tại 5:51 CH


Trường dữ liệu tuỳ chỉnh trên Request là các thông tin nằm trong form mẫu đề xuất theo nhu cầu riêng của từng công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể tạo các trường thông tin khác nhau cho từng form đề xuất. 

Đầu tiên, bạn truy cập vào https://request.base.vn

Vào trang Tuỳ chỉnh >> Tất cả nhóm đề xuất >> Chọn nhóm đề xuất cần thêm trường tuỳ chỉnh.

Base hỗ trợ bạn 2 cách tạo trường tuỳ chỉnh: Tạo thủ công hoặc Tạo bằng file excel

Cách 1: Tạo thủ công

Bước 1: Tại Mẫu form đề xuất, bạn chọn Thêm

Bước 2: Điền thông tin của trường dữ liệu

- Loại dữ liệu đầu vào: hỗ trợ các loại dữ liệu đầu vào dưới đây:

+ Số nguyên: Dạng số 0,1,2...

+ Văn bản ngắn

+ Văn bản đoạn

+ Ngày

+ Ngày/giờ

+ Số thập phân

+ Tập tin: file đính kèm

+ Danh sách tuỳ chọn (một lựa chọn)

+ Danh sách tuỳ chọn (nhiều lựa chọn)

+ Tiêu đề

+ Bảng: Đối với trường dữ liệu dạng bảng, việc thiết lập phức tạp hơn một chút. Bạn cần định nghĩa hàng, cột, thứ tự sắp xếp hàng, và độ rộng của mỗi cột. Bạn xem hướng dẫn cụ thể tại đây

- Bắt buộc trả lời: Nếu chọn có thì trường này bắt buộc cần điền thông tin vào mới tạo được đề xuất

- Thứ tự đứng sau: Lựa chọn thứ tự hiển thị của trường trên form mẫu

Sau đó, nhấn Thêm trường mới để hoàn tất thao tác.


Cách 2: Thêm bằng file Excel

Bước 1: Bạn vào Mẫu form đề xuất >> bấm vào File Excel mẫu để tải file mẫu

Bước 2: Nhập dữ liệu vào file mẫu vừa tải

- Name: Tên trường dữ liệu

- Type: Loại dữ liệu. Hệ thống đang hỗ trợ nhập excel với các loại dữ liệu sau:

+ Số nguyên: int

+ Văn bản ngắn: text 

+ Văn bản đoạn: textarea

+ Ngày: date

+ Ngày/giờ: datetime

+ Số thập phân: float 

+ Tập tin: file 

+ Danh sách tuỳ chọn: nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau bởi dấu phẩy

+ Tiêu đề: title

+ Bảng: input-table. Xem cách nhập thông tin excel cho bảng tại Cách 2 của bài viết này

- Content: Giải thích trường dữ liệu

- Required: Trường bắt buộc hay không bắt buộc. Nếu bắt buộc điền 1, không bắt buộc thì bỏ trống

- Input key: Mã trường dữ liệu. Nếu bỏ trống thì hệ thống sẽ tự động tạo input key dựa trên tên của trường dữ liệu. Ví dụ: Họ và tên >> ho_va_ten

Bước 3: Sau khi nhập thông tin trường tùy chỉnh vào file excel hoàn tất, bạn kéo thả file từ Folder của máy lên mục trang thiết lập trường tùy chỉnh trong form đề xuất.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.