Base Request: Cách thiết lập người duyệt có quyền tối cao in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 4:13 CH


Người có quyền tối cao có thể duyệt các đề xuất mà không cần đợi tới lượt duyệt. Sau khi người có quyền tối cao phê duyệt, đề xuất sẽ được chấp thuận ngay.

Để thiết lập quyền tối cao cho nhóm đề xuất. bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào request.base.vn

  • Click vào cài đặt của Nhóm đề xuất > Chọn 1 nhóm đề xuất cần thiết lập quyền cho người tối cao:

  • Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn chọn mục Quyền tối cao:

  • Khi popup hiển thị ra, bạn @ tag username của người được set quyền tối cao vào và click Save để hoàn tất thao tác.

Lưu ý: Người đươc thiết lập quyền duyệt tối cao phải nằm trong danh sách Người xét duyệt. Người duyệt tối cao được duyệt bất kỳ thời điểm nào, không cần chờ đến lượt.

Khi người duyệt tối cao duyệt hoặc từ chối, đề xuất ngay lập tức được Chấp thuận hoặc Từ Chối

  • Sau khi thiết lập xong người duyệt tối cao, hệ thống hiển thị như sau

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.