Base Request: Cách thiết lập người duyệt có quyền tối cao in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:41 CH


Người có quyền tối cao có thể duyệt các đề xuất mà không cần đợi tới lượt duyệt. Sau khi người có quyền tối cao phê duyệt, đề xuất sẽ được chấp thuận ngay.

Quyền tối cao chỉ áp dụng cho những người duyệt cố định.

Để thiết lập quyền tối cao cho nhóm đề xuất. bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.

Bước 2: Tại trang Thiết lập chung, phần Người duyệt, bạn chọn Thiết lập quyền tối cao cho một hoặc nhiều người duyệt cố định        

Lưu ý: Người đươc thiết lập quyền duyệt tối cao phải nằm trong danh sách Người xét duyệt. Người duyệt tối cao được duyệt bất kỳ thời điểm nào, không cần chờ đến lượt.

Khi người duyệt tối cao chấp nhận hoặc từ chối, đề xuất ngay lập tức chuyển trạng thái Chấp thuận hoặc Từ Chối

Sau khi thiết lập xong người duyệt tối cao, hệ thống hiển thị như sau:

Để xoá quyền duyệt tối cao, bạn bấm chọn dấu hai chấm bên cạnh tên người duyệt đó >> Xoá bỏ quyền tối cao

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.