Base Request: Xuất danh sách đề xuất (cho Thành viên) in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 9:45 SA


Để lọc và xuất danh sách đề xuất theo nhóm bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn

  • Bước 2:  Ở thanh chức năng bên trái  >> Chọn biểu tượng Kính lúp >> Điền vào các trường lọc

  •  Bước 3: Chọn Excel export để xuất. 

LƯU Ý: Chỉ hiển thị các đề xuất mà bạn tham gia trực tiếp (người tạo, người duyệt, theo dõi)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.