Base Request: Xuất danh sách đề xuất (cho Thành viên) in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:39 CH


Để lọc và xuất danh sách đề xuất theo nhóm bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

Bước 1: Vào https://request.base.vn

Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  >> Chọn biểu tượng Kính lúp >> Chọn thông tin trong bộ lọc tìm kiếm (nếu cần)

Bước 3: Trỏ chuột vào nút Xuất đề xuất >> Chọn Xuất đề xuất hoặc Xuất đề xuất với trường dữ liệu dạng bảng (chỉ áp dụng khi lọc một nhóm đề xuất)

LƯU Ý: Thành viên thông thường chỉ có phân quyền xuất excel các đề xuất mà bạn tham gia trực tiếp (người tạo, người duyệt, theo dõi)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.