Base Request: Cách thiết lập người duyệt có điều kiện in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:43 CH


Trên thực tế, với cùng một nhóm đề xuất nhưng trong những trường hợp khác nhau thì cần những người duyệt khác nhau.

Ví dụ, công ty có 2 chi nhánh và người duyệt của chi nhánh miền Nam - miền Bắc là khác nhau.

Để tránh việc phải tạo nhiều nhóm đề xuất gây mất thời gian và phân tán dữ liệu, bạn có thể thiết lập người duyệt có điều kiện để xử lý bài toán này.


Người duyệt theo điều kiện được thiết lập dưa trên các điều kiện lấy từ thông tin Người tạo, Nhóm của người tạo các trường thông tin tuỳ chỉnh loại số nguyên, số thập phân, danh sách tuỳ chọn, ngày.


Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn >> Tuỳ chỉnh (biểu tượng răng cưa) >> Chọn nhóm đề xuất cần thiết lập khối duyệt có điều kiện 


Bước 2Bạn cần thêm các trường tuỳ chỉnh để có dữ liệu đầu vào của các điều kiện

 

Lưu ý: Các loại dữ liệu hệ thống hỗ trợ lấy làm điều kiện: số nguyên, số thập phân, danh sách tuỳ chọn, ngày


Bước 3: Tại trang Thiết lập chung >> trỏ chuột vào nút Thêm >> chọn Thêm người duyệt theo điều kiện

- Đặt tên khối người duyệt (VD: ban giám đốc, phòng hành chính....)

- Lựa chọn người duyệt khi đề xuất đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc: 

  • Chọn người duyệt thoả mãn tất cả các điều kiện
  • Chọn người duyệt thoả mãn điều kiện đầu tiên

Lưu ý: Trường hợp 1 đề xuất không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của khối người duyệt thì hệ thống sẽ không gửi đề xuất đến người duyệt của khối này và chuyển đến khối người duyệt tiếp theo.


Bước 4: Thêm điều kiện >> Đặt tên điều kiện

Thêm nhánh điều kiện Nếu....Thì...

  • Thêm điều kiện Nếu

Điều kiện có thể là + Người tạo đề xuất

                               + Nhóm của người tạo

                               + Trường tuỳ chỉnh

                               + Điều kiện chứa công thức

Ví dụ: Nếu loại vật tư là thiết bị

Và (hoặc) Số tiền thanh toán lớn hơn 100 triệu

  • Thêm điều kiện Thì

Thì người duyệt là Giám đốc

Sau đó nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác thêm điều kiện

- Khi tạo đề xuất, phần người duyệt có điều kiện sẽ ở trạng thái chờ

Tuỳ vào các thông tin trong đề xuất thì khi đề xuất được tạo ra, hệ thống sẽ chọn ra người duyệt thoả mãn các điều kiện đã được thiết lập. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.