Base Request: Cách thiết lập người duyệt có điều kiện in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 10:48 SA


Trường hợp thực tế: 

Cùng 1 loại đề xuất nhưng người duyệt của chi nhánh miền Nam và miền Bắc là khác nhau

Hiện tại doanh nghiệp phải thiết lập 2 nhóm đề xuất riêng trên Request. Điều này khiến việc quản lý các quy trình trong doanh nghiệp trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian thiết lập hơn.

Vì vậy Base đã phát triển và update thêm tính năng người duyệt có điều kiện 

Giúp bạn có thể chia nhánh người duyệt theo điều kiện cài đặt


Người duyệt theo điều kiện được thiết lập dưa trên các điều kiện lấy theo Người tạo, Nhóm của người tạo các trường thông tin tuỳ chỉnh Custom Field (Int, Float, Single-select, Multi-select, Date)


- Bước 1: Truy cập vào Request hoặc app Request

- Bước 2: Chọn nhóm đề xuất cần thiết lập khối duyệt có điều kiện

- Bước 3: Bạn cần thêm các trường tuỳ chinh, để làm dữ liệu đầu vào của các điều kiện


- Bước 4: Chọn Thêm người duyệt có điều kiện

- Đặt tên khối người duyệt ( VD: ban giám đốc, phòng hành chính....)

- Chọn lựa người duyệt khi đề xuất đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc 

Cài đặt ảnh hưởng đến logic duyệt: Khi 1 đề xuất đáp ứng được nhiều điều kiện cùng lúc (chỉ trong khối này) thì sẽ lấy danh sách người duyệt như thế nào?

  • Chọn người duyệt thoả mãn tất cả các điều kiện
  • Chọn người duyệt thoả mãn điều kiện đầu tiên

Lưu ý: Trường hợp 1 đề xuất không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của khối người duyệt  thì hệ thống sẽ không gửi đề xuất đến người duyệt của các khối này.

Hệ thống sẽ bỏ qua và chuyển đến khối duyệt tiếp theo.

- Bước 5: Cài đặt nhóm điều kiện theo nhu cầu

Nhấn vào ô Tạo mới điều kiện


- Đặt tên tên điều kiện


- Thêm nhánh điều kiện Nếu....Thì...

  • Thêm điều kiện Nếu

Điều kiện có thể là + Người tạo đề xuất

                               + Nhóm của người tạo

                               + Trường tuỳ chỉnh

                               + Điều kiện chứa công thức


Ví dụ: Nếu người tạo đề xuất là Nguyễn Văn A

Và (hoặc) Số tiền thanh toán là 50.000

  • Thêm điều kiện Thì

Thì người duyệt là.....

Sau đó nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác thêm điều kiện


- Khi tạo đề xuất, phần người duyệt có điều kiện sẽ ở trạng thái chờ. Tuỳ vào trường dữ liệu mà người tạo đề xuất điền, khi nhấn tạo mới đề xuất, hệ thống sẽ chạy dữ liệu và chọn ra người duyệt phù hợp


-

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.