Base Request: Cách chỉnh sửa đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 6:34 CH


Để chỉnh sửa đề xuất đã tạo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: 

  • Chỉ có thể chỉnh sửa các đề xuất chưa có ai xử lý (nghĩa là chưa có ai chấp thuận hoặc từ chối)
  • Không thay đổi được người duyệt đề xuất hoặc thứ tự duyệt

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn/ và mở đề xuất cần chỉnh sửa

Bước 2: Tại trang chi tiết của đề xuất, bạn click vào icon mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Chỉnh sửa đề xuất 


Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin >> chọn Chỉnh sửa đề xuất để hoàn tất
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.