Base Request: Xuất trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 5:00 CH


Để xuất trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2: Tại trang cài đặt chi tiết của nhóm đề xuất, bạn click vào icon "..." ở góc phải màn hình >> Xuất Excel >> Xuất toàn bộ các trường dữ liệu tuỳ chỉnh


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.