Base Request: Thay đổi người duyệt trong nhiều nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 9:08 SA


Tính năng chỉnh sửa người duyệt nhóm đề xuất hàng loạt hỗ trợ cho bạn khi có 1 nhân sự là Người xét duyệt trong nhiều nhóm đề xuất đã nghỉ, thay vì phải thay đổi người xét duyệt thủ công cho từng nhóm, bạn thao tác theo hướng dẫn sau để thay đổi hàng loạt người duyệt trong nhiều nhóm nhé.

  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn

  • Bước 2: Bạn click vào icon hình file để vào các Nhóm đề xuất

  • Bước 3: Bạn click vào icon "..." ở góc trên bên phải >> Thay đổi người duyệt.

  • Bước 4: Khi popup bật lên, bạn @tag username của người duyệt cũ/ mới vào từng trường tương ứng và chọn Chỉnh sửa để hoàn tất thao tác nhé.

Sau khi bạn click Chỉnh sửa, toàn bộ form đề xuất có tên người duyệt cũ sẽ thay thế hàng loạt bằng tên người duyệt mới.

LƯU Ý:

  • Tính năng này chỉ tài khoản owner mới có thể thao tác.

  • Với những tài khoản đã bị deactivate khi bạn @tag sẽ không hiển thị ra gợi ý, bạn gõ đúng username của bạn đó hệ thống vẫn nhận diện đúng thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.