Base Request: Phân quyền sử dụng nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 12, 2023 tại 3:59 CH


Bước 1: Vào https://request.base.vn

Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Tùy chỉnh -> Tất cả nhóm đề xuất, tại nhóm đề xuất cần phân quyền sử dụng, bấm Sửa

Bước 3: Sau đó thông tin của đề xuất sẽ hiển thị Ở mục Sử dụng cho: bạn tag @nhóm hoặc @username để lựa chọn nhóm người hoặc những người cụ thể được quyền tạo đề xuất trong nhóm đề xuất này.

Lưu ý: Nếu không chọn ai, toàn công ty đều được quyền tạo đề xuất.

Bước 4Click vào Chỉnh sửa để lưu lại thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.