Cách phân loại cho các nhóm đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:31 PM


Để phân loại các nhóm đề xuất bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào mục Nhóm đề xuất (Có biểu tượng hình file) >> Chọn nhóm đề xuất cần thêm phân loại >> Chỉnh sửa:

Bước 2: Sau khi hiển thị ra bảng Pop-up, bạn điền thông tin tại phần Category. Với các mẫu đề xuất có trùng tên Category sẽ hiển thị chung một nhóm.

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin hoàn thiện thì chọn vào nút Chỉnh sửa để lưu thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.