Cách đánh dấu nhóm đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:33 PM


Để đánh dấu 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn
  • Bước 2: Tại thanh menu cột trái, bạn chọn nhóm đề xuất cần đánh dấu và click vào icon dấu sau nhé.

Sau khi đánh dấu thành công, các nhóm đã được đánh dấu hiển thị tại vị trí như ảnh:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.