Chỉ thông báo cho người duyệt khi đến lượt (Duyệt lần lượt) ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:39 PM


Để thiết lập thông báo cho người duyệt đề xuất khi đến lượt duyệt trong Duyệt lần lượt, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn
  • Bước 2: Bạn chọn form đề xuất cần thiết lập noti thông báo này rồi chọn Các tùy chỉnh nâng cao

  • Bước 3: Khi popup bật lên, bạn chọn Yes để hoàn tất thao tác nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.