Base Request: Phân quyền sử dụng nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 5, 2022 tại 4:12 CH


  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn

  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3:  Sau đó thông tin của đề xuất sẽ hiển thị 
    Ở góc dưới bên phải  đề xuất có mục Sử dụng cho : bạn @ nhóm hoặc @username để lựa chọn nhóm người hoặc 1 người cụ thể được tạo đề xuất trong nhóm đề xuất này.

Nếu không chọn ai, toàn công ty đều được quyền tạo đề xuất 

  • Bước 5: Click vào Chỉnh sửa để lưu lại thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.