Phân quyền sử dụng đề xuất theo từng bộ phận ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:41 PM


  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3:  Sau đó thông tin của đề xuất sẽ hiển thị 

Ở góc dưới bên phải  đề xuất có mục Áp dụng cho -> Click vào dấu mũi tên

  • Bước 4:  Nhập tên nhóm được áp dụng đề xuất ở phần " Sử dụng cho ''.

  • Bước 5: Click vào Chỉnh sửa để lưu lại thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.