Cách tùy chỉnh thông báo (notification) cho người duyệt khi đến lượt duyệt (Duyệt lần lượt). in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 11:34 SA


Với hình thức Duyệt lần lượt, bạn có thể tùy chỉnh thông báo (notification) cho người duyệt theo 2 cách:


Cách 1: Khi 1 đề xuất được khởi tạo thành công, toàn bộ danh sách người duyệt sẽ nhận được thông báo luôn. Với cách này bạn có thể tạo loại đề xuất bình thường và không cần tùy chỉnh thêm.


Cách 2: Khi 1 đề xuất được khởi tạo thành công, thông báo sẽ gửi lần lượt cho từng người trong danh sách duyệt, người 1 xử lý xong, người tiếp theo mới nhận thông báo. Cụ thể bạn truy cập request.base.vn và thiết lập như sau:


Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn 1 loại đề xuất cần điều chỉnh.Bước 2. Tại chi tiết loại đề xuất, ở góc phải bạn chọn "Tùy chỉnh nâng cao".Bước 3. Khi popup hiện lên bạn chọn "" như hình hướng dẫn để hoàn tất thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.