Base Requests

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống Base trên một trình duyệt bất kỳ (ví dụ như chorm, firefox…). Gõ Base.vn ? Click “đăng nhập” ? điền thông tin đăn...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:26 CH
Bước 2: Phân quyền
Cấp quản trị Owner có quyền tạo biểu mẫu và xem báo cáo hệ thống trong Base Request Với những thành viên phụ trách tạo biểu mẫu có thể phân quyền App Admin...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:29 CH
Bước 3: Tạo mẫu đề xuất
1. Tạo mẫu đề xuất: Cách tạo trực tiếp này chỉ tạo được lần lượt từng mẫu đề xuất, thích hợp khi doanh nghiệp chỉ tạo một số lượng nhỏ các loại đề xuất    ...
Mon, 23 Tháng 8, 2021 tại 3:53 CH
Cách tùy chỉnh thông báo (notification) cho người duyệt khi đến lượt duyệt (Duyệt lần lượt).
Với hình thức Duyệt lần lượt, bạn có thể tùy chỉnh thông báo (notification) cho người duyệt theo 2 cách: Cách 1: Khi 1 đề xuất được khởi tạo thành công,...
Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 11:34 SA
Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom fields).
1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh: Để thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng d...
Wed, 1 Tháng 12, 2021 tại 4:38 CH
Cách xóa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất.
Để xóa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất bạn truy cập vào request.base.vn và làm theo hướng dẫn sau:  Bước 1. Chọn biểu tượng folder > ...
Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 11:02 SA
Làm thế nào thêm/ xóa người xét duyệt mặc định trong form đề xuất?
Để thêm/ xóa người xét duyệt đề xuất trong mẫu form đề xuất bạn truy cập vào request.base.vn và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1. Chọn biểu tượng folder &...
Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 10:46 SA
Cách thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất.
Để thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất, khi tạo đề xuất người dùng chỉ có thể thêm, không thể bỏ bớt người theo dõi mặc định đó, bạn truy c...
Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 10:33 SA
Cách thiết lập SLA cho đề xuất.
Để thiết lập SLA cho các đề xuất, bạn truy cập vào request.base.vn và thao tác như sau: Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xu...
Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 9:32 SA