Cách thiết lập SLA cho đề xuất. in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 9:32 SA


Để thiết lập SLA cho các đề xuất, bạn truy cập vào request.base.vn và thao tác như sau:


Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn 1 loại đề xuất.Bước 2. Chọn "Chỉnh sửa".Bước 3. Bảng Chỉnh sửa loại đề xuất được pop-up lên, bạn điền thời gian ở phần Thời hạn (SLA) cho đề xuất, phần này sẽ tính theo đơn vị là giờ. Sau đó chọn "Chỉnh sửa" để lưu thông tin.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.