Bước 3: Tạo mẫu đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 8, 2021 tại 3:53 CH


1. Tạo mẫu đề xuất: Cách tạo trực tiếp này chỉ tạo được lần lượt từng mẫu đề xuất, thích hợp khi doanh nghiệp chỉ tạo một số lượng nhỏ các loại đề xuất 

    Bước 1: Click vào icon folder trên thanh công cụ >> Chọn “Thêm loại đề xuất mới


 


    Bước 2: Điền các thông tin theo đúng mẫu. Bấm “Thêm tùy chọn nâng cao” và điền thêm thông tin. Sau đó click “Tạo nhóm đề xuất”.    

    **Lưu ý:

- Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp: Phần này nếu chọn “” thì đề xuất này bắt buộc cần quản lý trực tiếp duyệt trước khi những người xét duyệt được thiết lập trong mục này xử lý.

- Các lựa chọn xử lý đề xuất:

  • Xử lý đồng thời: những người được tag xét duyệt ai xử lý trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả mọi người được tag phải xử lý.
  • Xử lý lần lượt: Trong những người được tag xét duyệt sẽ phải xử lý theo thời gian, ai được tag trước sẽ phải xử lý trước.
  • Chỉ cần một người duyệt: Trong những người được tag xét duyệt chỉ cần một người xử lý là được.

- Mẫu form đề xuất: Phần này nếu đề xuất có sẵn các câu hỏi để xử lý thì chọn “”.

- Thời hạn (SLA): Là thời gian tối đa để xử lý đề xuất. 


 

Nếu ở bước 2 ở phần mẫu form đề xuất chọn “” thì sẽ hiển thị ra phần “Thêm Mẫu Form” đề xuất. Lúc này chọn vào mục "Thêm" để thiết lập các câu hỏi của đề xuất này

2. Với những đề xuất có nhiều cấp duyệt cần thiết lập SLA cho từng cấp duyệt. 

            Bước 1: Bật chức năng SLA cho từng cấp duyệt

        Bước 2: Chỉnh sửa SLA cho Direct Manager

        Bước 3: Thiết lập SLA cho các cấp duyệt trong nhóm đề xuất. Rê chuột vào đúng người xét duyệt sẽ hiện ra dòng “Sửa SLA” (như hình):

Khi thiết lập SLA cho từng cấp duyệt thì tới lượt của người duyệt nào thì sẽ xuất hiện một công việc xử lý đề xuất trong phần Nhắc nhở của người đó. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.