Cách xóa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất. in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 11:02 SA


Để xóa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất bạn truy cập vào request.base.vn và làm theo hướng dẫn sau: 


Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn 1 loại đề xuất cần điều chỉnh.Bước 2. Tại phần "Mẫu form đề xuất", di chuyển chuột đến trường tùy chỉnh bạn muốn xóa > Click "X" để yêu cầu xóa.Bước 3. Thông tin được pop-up lên > Chọn "OK" để xóa trường dữ liệu.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.