Làm thế nào thêm/ xóa người xét duyệt mặc định trong form đề xuất? in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 10:46 SA


Để thêm/ xóa người xét duyệt đề xuất trong mẫu form đề xuất bạn truy cập vào request.base.vn và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn 1 loại đề xuất cần điều chỉnh.Bước 2. Tại phần "Người xét duyệt"


+ Để thêm người duyệt mặc định, bạn chọn "Thêm" > Click chọn người xét duyệt cần thêm.+ Để xóa người xét duyệt, di chuyển chuột đến tên thành viên đó > Chọn "Xóa".


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.