Làm thế nào thêm/ xóa người xét duyệt mặc định trong form đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:52 PM


Để thêm/ xóa người xét duyệt đề xuất trong mẫu form đề xuất  bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3: Tại Người xét duyệt

+Để thêm người duyệt mặc định, bạn chọn Thêm.

Sau đó hệ thống sẽ hiện ra list thành viên -> Click chọn người xét  duyệt cần thêm hoặc tìm nhanh ở biểu tượng Kính lúp

+Để Xóa người xét duyệt, bạn chọn Remove:

Move up: Di chuyển người xét duyệt này lên trên
Move down: Di chuyển người xét duyệt này xuống dưới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.