Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom fields). in

Sửa đổi trên: Wed, 1 Tháng 12, 2021 tại 4:38 CH


1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh:

Để thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn biểu tượng folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn 1 loại đề xuất cần điều chỉnh.Bước 2. Tại Mẫu form đề xuất, bạn có thể thêm trường dữ liệu bằng 1 trong 2 cách sau:Cách 1: Thêm trực tiếp bằng cách thủ công

Bạn click vào "Thêm" và chọn "Loại dữ liệu đầu vào", điền "Tên trường dữ liệu" > Chọn "Thêm trường mới" để hoàn tất thao tác.Cách 2: Thêm từ file excel

Đầu tiên, bấm vào "File excel mẫu" để tải file về máy.Sau đó, nhập dữ liệu vào file theo hướng dẫn sau:
File có 5 cột dữ liệu: Name, Type, Content, Required, Input key

  • Name: tên trường dữ liệu tùy chỉnh.
  • Type: loại dữ liệu - int (số tự nhiên), float (số thập phân), text (chữ + số), date (ngày), datetime (ngày giờ), dropdown list (danh sách giá trị), file, title, table. Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy. 
  • Content: mô tả cho trường dữ liệu.
  • Required: có bắt buộc điền hay không? Nếu bắt buộc thì điền giá trị 1, nếu không bắt buộc thì để trống.
  • Input key: mã trường dữ liệu (thông thường sẽ ghi không dấu tên trường dữ liệu và cách nhau bởi dấu "_").


Lưu ý: 

  • Không được tùy chỉnh file mẫu.
  • Trường NameType là 2 trường bắt buộc nhập nội dung.
  • Dạng Dropdown list có 2 loại: chọn 1 (single) hoặc chọn nhiều (nhiều) đáp án, mặc định nhập trên excel là chọn 1 khi upload lên hệ thống có thể đổi lại chọn nhiều đáp án (multi).


Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Mẫu form đề xuất, bạn kéo/ thả file excel vào đây.2. Hướng dẫn chi tiết với loại dữ liệu "Table"


2.1 Cách tạo trực tiếp trên Base Request:


Tại màn hình "Thêm trường dữ liệu", bạn chọn "Table" tại "Loại dữ liệu đầu vào"Nhập thông tin trường dữ liệu như sau:  • Tên trường dữ liệu: bắt buộc cần điền
  • Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi: bạn sẽ định nghĩa số lượng cột, tên cột, độ rộng cột tại đây nhé. Loại dữ liệu này chỉ hỗ trợ 2 kiểu text và select.

Ví dụ:

Tên vật tư (2) được hiểu là đây là cột 1, kiểu dữ liệu nhập vào là Text, "Tên vật tư" là tên cột, (2) là độ rộng cột (1= 100px)

Lựa chọn [Option 1, Option 2, Option 3] (1) được hiểu đây là cột 4, kiểu dữ liệu nhập vào là Select, "Lựa chọn" là tên cột, "[Option 1, Option 2, Option 3]" là giá trị để lựa chọn, (1) là độ rộng cột


Sau khi thiết lập thành công, tại màn hình tạo đề xuất, bạn click Add more row để thêm dòng nhé2.2 Nhập trường dữ liệu từ file excel:


Với loại dữ liệu đầu vào table bạn cũng nhập thông tin tương tư như cách trực tiếp phía trên, chi tiết như hình sau:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.