Cách thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất. in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 11, 2021 tại 10:33 SA


Để thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất, khi tạo đề xuất người dùng chỉ có thể thêm, không thể bỏ bớt người theo dõi mặc định đó, bạn truy cập vào request.base.vn và làm theo hướng dẫn sau:


Cách 1. Thiết lập người theo dõi mặc định ngay từ ban đầu lúc tạo loại đề xuất.

Bước 1. Chọn biểu tượng Folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn "Thêm loại đề xuất mới".


Bước 2. Bảng Thêm loại đề xuất mới được pop-up lên, bạn chọn "+ Thêm tùy chọn nâng cao".


Bước 3. Tại ô Người theo dõi, bạn @username thành viên theo dõi mặc định đề xuất này.


Cách 2. Thiết lập người theo dõi mặc định sau khi đã tạo loại đề xuất.

Bước 1. Chọn biểu tượng Folder > Chọn "Tất cả nhóm đề xuất" > Chọn loại đề xuất cần chỉnh sửa.


Bước 2. Tại loại đề xuất đã chọn, ở phần "Người theo dõi" > Chọn "+Thêm".Bước 3. Chọn username bạn muốn thêm vào mục Người theo dõi.


Ngoài ra, để người dùng chỉ có thêm người theo dõi và không thể bỏ bớt người theo dõi mặc định bạn cần thiết lập như sau:


Tại thông tin của một loại đề xuất, ở góc dưới bên phải có mục Tùy chỉnh nâng cao > Click vào mục này.


Bạn chọn "" ở tùy chỉnh nâng cao về thêm/ xóa người theo dõi này.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.