Chỉnh sửa các trường dữ liệu tùy chỉnh đã tạo trong form đề xuất như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:51 PM


Để chỉnh sửa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong form đề xuất  bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3: Sau tên mỗi trường dữ liệu sẽ có các biểu tượng như  hình bên dưới -> Click chọn biểu tượng bút chì

  • Bước 4: Sửa lại các thông tin cần chỉnh sửa 

  • Bước 5: Cuối cùng chọn Hoàn thành để lưu lại chỉnh sửa.

Lưu ý: 

  • Những trường có dấu * là các trường bắt buộc phải điền
  • Chỉ có Owner và admin được phân quyền mới có quyền chỉnh sửa.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.