Làm thế nào trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:51 PM


Để xuất trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app

Bước 2: Click vào icon hình file và chọn nhóm đề xuất cần thêm trường dữ liệu tùy chỉnh

Bước 3: Tại chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn click vào icon "..." ở góc phải màn hình.

Bước 4: Chọn Export trường dữ liệu tùy chỉnh ra excel

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.