Tạo một đề xuất mới như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:56 PMĐể tạo một đề xuất mới, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang Home của Base Request, bạn chọn vào mục +Tạo đề xuất mới.

Bước 2: Sau khi hiển thị ra Pop-up, chọn nhóm đề xuất cần tạo đề xuất. Nếu đề xuất này chưa có sẵn nhóm đề xuất nào thì sẽ chọn mục Đề xuất trực tiếp.

Bước 3: Bạn nhập thông tin vào form và chọn Gửi đề xuất để hoàn tất thao tác tạo mới.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.