Làm sao tạo công việc ngay trong đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:56 PM


Khi tạo một đề xuất và gửi đi thì có thể trong đề xuất đó sẽ có phát sinh các công việc để phục vụ cho đề xuất đó. Với các công ty sử dụng cả 2 sản phẩm là Wework và Request thì trong các đề xuất sẽ có thể tạo được công việc để giao cho thành viên trong hệ thống. Để tạo công việc trong request, thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào đề xuất cần tạo công việc.

Bước 2: Thiết lập tên công việc, Deadline, Tag người được giao việc.

Lưu ý: Công việc trong Subtasks chỉ nhận duy nhất người được giao việc là người được tag đầu tiên.

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong, ấn Enter hoặc chọn vào hình mũi tên để tạo Subtasks.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.