Cách nhân bản đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 4:59 PM


Để nhân bản một đề xuất sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào Base Request >> Chọn vào đề xuất muốn nhân bản >> Chọn vào phần mũi tên chỉ xuống >> Nhân bản đề xuất.

Bước 2: Xác nhận lại thông tin rồi ấn OK nếu cần.

Bước 3: Chỉnh sửa lại thông tin đề xuất nếu cần (Hướng dẫn chi tiết xem Tại đây.)

  • Lưu ý: Tính năng nhân bản đề xuất chỉ thực hiện được nếu đề xuất đó do mình tạo ra.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.