Lọc các đề xuất như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 5:00 PM


Để in một đề xuất bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2:  Ở thanh chức năng bên trái  >> Chọn biểu tượng Kính lúp >> Điền vào các trường lọc

  •  Bước 3: Chọn Excel export để xuất. 

LƯU Ý: Chỉ hiển thị các đề xuất mà bạn tham gia trực tiếp (người tạo, người duyệt, theo dõi)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.