Làm sao xem báo cáo trong Request ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 5:02 PM


Báo cáo trong Request chia thành 2 loại báo cáo: Báo cáo Tổng quan và báo cáo theo từng nhóm request. Để xem báo cáo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào app request https://request.base.vn
  • Bước 2: Tại thanh menu bên lề trái, bạn chọn icon Báo cáo như ảnh để vào Báo cáo nhé. Lưu ý: chỉ có Admin, Owner mới có quyền xem báo cáo.

  • Bước 3: Sau khi vào báo cáo bạn chọn tab Tổng quan/ Theo nhóm và chọn thời gian xem báo cáo nhé. 
  • Trong báo cáo Tổng quan, bạn có thể xem được 4 lát cắt:

1.Báo cáo tổng quan: 

Báo cáo này bạn sẽ xem được tổng số request được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo, số request đã đồng ý, từ chối, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ xử lý request quá hạn và người xử lý request nhiều nhất.

2. Báo cáo thống kê request:
a. Thống kê theo hành động:

Báo cáo này giúp bạn thống kê được số request được tạo, đã đồng ý hoặc đã từ chối trong khoảng thời gian lọc báo cáo.
Để số cột không bị hiển thị quá nhiều thì cách hiển thị sẽ được gộp lại, > 12 ngày sẽ gộp theo tuần, > 12 tuần sẽ gộp theo tháng.

b. Thống kê theo trạng thái:
Báo cáo này giúp bạn xem được % trạng thái của request/ tổng số request tạo trong thời gian lọc báo cáo: đồng ý, đã từ chối và đang chờ xử lý

3. Báo cáo thống kê theo nhóm request:
Báo cáo này hiển thị các nhóm có request được tạo trong khoảng thời gian xem báo cáo.
Các thông số trên báo cáo bao gồm: tổng số request tạo trong nhóm, số request đã đồng ý, đã từ chối, đang chờ, người từ chối nhiều nhất, thời gian xử lý mặc định, thời gian xử lý trung bình.

Tại đây bạn có thể:

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng icon sort này nhé.

- Click vào Chi tiết để xem báo cáo chi tiết 1 nhóm request cụ thể:

4. Báo cáo thống kê theo người dùng:
Báo cáo này thống kê những account có tham gia trong danh xét người duyệt của các nhóm đề xuất trong khoảng thời gian xem báo cáo.
Các thông số trên báo cáo gồm: Tên người xử lý, hiển thị số liệu theo hành động của từng người như người đã đồng ý/ từ chối bao nhiêu request, còn bao nhiêu request chưa duyệt, số lượng đã xử lý bao gồm đã đồng ý và đã từ chối.

II. Báo cáo theo nhóm:
Báo cáo theo nhóm tương tự như báo cáo tổng quan, tuy nhiên khi xem báo cáo bạn chọn nhóm request cần xem và thời gian xem báo cáo để hệ thống trả kết quả tương ứng nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.