Base Inside: Tùy chỉnh Thông tin công ty in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:16 SA


Để cài đặt thông tin công ty bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1:Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app


Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Công ty: tại đây bạn cập nhật thông tin công ty và chọn Lưu lại

- Miêu tả ngắn: điền miêu tả ngắn về công ty

- Logo, ảnh Cover có hiển thị kích thước gợi ý, bạn nên chuẩn bị như gợi ý để hiển thị vừa khung

- Địa chỉ công ty

- Ngày thành lập

- Tầm nhìn

- Sứ mệnh


Tại đây có phần Tùy chọn hiển thị cho Tầm nhìn, Sứ mệnh. Mặc định sẽ hiển thị ở lề phải màn hình Base Inside, nếu bạn tick chọn sẽ hiển thị ở góc trên khung chính của Inside


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.