Base Inside

Cài đặt hệ thống như thế nào?
Để cài đặt hệ thống Base Inside hay phân quyền cho thành viên được quyền đăng thông tin trên Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập v...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:22 PM
Cách cập nhật thông tin công ty
Để cập nhật thông tin công ty như mô tả ngắn về công ty, logo, ảnh đại diện, địa chỉ, ngày thành lập, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty thì thao tác như sau: ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:23 PM
Cách thiết lập ẩn/hiện logo
Để thiết lập có hiển thị logo hay không thì thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside. Chọn vào phần Tùy chỉnh >> Tùy chỉnh giao diện ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:24 PM
Cách owner quản trị phòng ban trên Inside
Với phân quyền tối cao của hệ thống, Owner có quyền quản trị toàn bộ phòng ban trên Inside, có thể đóng/ mở lại các phòng ban hay tự thêm mình, thêm thành v...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:24 PM
Cập nhật Giá trị cốt lõi như thế nào?
Hiện tại, để xây dựng văn hóa của công ty thì các công ty đều cần có giá trị cốt lõi của riêng mình. Các giá trị cốt lõi là tất cả những gì được công ty coi...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:25 PM
Cách đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi
Để đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bước...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:26 PM
Cách cập nhật nguyên tắc làm việc
Để thêm mới nguyên tắc làm việc sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn, sau đó chọn vào mục Công ty >> Thêm nguyên ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:26 PM
Cách đóng bình luận Nguyên tắc làm việc
Để đóng bình luận Nguyên tắc làm việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bước ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:27 PM
Cập nhật CEO's Letters như thế nào?
CEO’s letters là những bức thư, thông báo của CEO gửi đến toàn bộ nhân viên. Để thêm mới CEO’s letters ta làm như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://in...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:28 PM
Cách đóng bình luận Thư từ CEO
Để đóng bình luận Thư từ CEO, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bước 2: Tại...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:28 PM