Base Inside: Cách thêm kênh mới in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA


Để tạo một kênh mới trong Base Inside, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu trái, bạn chọn Tùy chỉnh >> Kênh >> Tạo kênh

  • Bước 3: Bạn điền thông tin kênh rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Tên kênh: tên của kênh

Đường dẫn của kênh: trường này chỉ điền text, số. viết liền không dấu. Trường này sẽ hiển thị trên url (VD: https://inside.base.vn/base thì base là text bạn cần điền)

Loại kênh: bạn chọn1 trong 2  loại theo nhu cầu

Quản ;ý của kênh: cần có ít nhất 1 quản lý

Thành viên của kênh: bạn có thể @tag từng người hoặc chọn Thêm nhanh thành viên theo nhóm để tag theo nhóm trên Base account

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.