Base Inside: Cách owner quản trị kênh trên Inside in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 3:29 CH


Với phân quyền tối cao của hệ thống, Owner có quyền quản trị toàn bộ kênh trên Inside, có thể đóng/ mở lại các kênh hay tự thêm mình, thêm thành viên làm quản trị 1 phòng ban nào đó trên Inside.


1. Owner tự thêm mình, thêm thành viên làm quản trị 1 kênh

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Tùy chỉnh >> Kênh
  • Bước 2: Chọn kênh cần quản lý >> Click icon 2 chấm >> Thêm quản lí

  • Bước 3: Bạn @tag username và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác

2. Owner đóng/ mở lại phòng ban trên hệ thống

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Tùy chỉnh >> Kênh
  • Bước 2: Chọn kênh cần quản lý >> Click icon 2 chấm >> Thay đổi trạng thái
  • Bước 3: Tại đây bạn thay đổi trạng thái rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.