Base Inside: Phân quyền tạo kênh in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 11:22 SA


Để tạo được kênh trên Inside bạn cần có quyền theo thiết lập của system owner/ app admin Inside, chi tiết theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app


Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >> Kênh:

Tại đây bạn phân quyền tạo kênh thường và kênh toàn công ty theo các quyền mặc định như hệ thống gợi ý. Ngoài ra, nếu muốn cho 1 người đặc biệt được tạo kênh toàn công ty, bạn @tag username rồi chọn Lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.