Base Inside: Phân quyền duyệt tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 11:18 SA


Khi tạo tin tức nội bộ, nếu bạn muốn kiểm duyệt nội dung trước khi lên bài, bạn thiết lập phân quyền theo hướng dẫn sau nhé:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn Base Inside trên thanh app


Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >> Tin tức nội bộ, bạn tick bật tính năng Duyệt tin tức nội bộ@tag username có quyền duyệt vào Người đặc biệt có quyền duyệt tin tức nội bộ mới. Sau đó ấn Lưu lại để hoàn tất thao tác
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.