Base Inside

Base Inside: Cách đóng bình luận Tin tức nội bộ
Để đóng bình luận tin tức nội bộ đã đăng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app B...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 2:47 CH
Base Inside: Duyệt nội dung trong từng kênh
Để thiết lập bật duyệt nội dung trong từng kênh, quản lýkênh cần thiết lập như sau: - Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trê...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:38 SA
Base Inside: Cách thiết lập quyền đăng nội dung trong từng kênh
Để thiết lập quyền đăng nội dung trong từng kênh, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:28 SA
Base Inside: Cách thêm thành viên vào từng kênh
Để thêm thành viên vào 1 kênh trong Base Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside tr...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:48 SA
Base Inside: Cách thiết lập quyền thành viên/ quản lý trong từng kênh
Để thiết lập quyền thành viên/ quản lý trong từng kênh, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé: Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trê...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:11 SA
Base Inside: Cách thay đổi trạng thái kênh (mở/ đóng)
Đóng phòng ban trên Base Inside: Bước 1: Bạn truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc app Base Inside trên thanh app. Bước 2: Tại thanh menu trái, bạn...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:47 SA
Base Inside: Cách xóa thành viên ra khỏi kênh
Để xóa thành viên khỏi kênh, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn base Inside trên thanh app Bước 2: Trên ...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:34 SA
Base Inside: Cách tạo các bài viết trên Base Inside
Để tạo các bài viết mới trên BaseInside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app ...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 5:02 CH
Base Inside: Cách ghim bài viết lên đầu trang
Để ghim 1 bài viết lên đầu trang, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app Bước 2:...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:49 CH
Base Inside: Cách tạo thảo luận mới
Để thêm thảo luận mới, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, click vào Thêm >> Tạo thảo luận mới Bước 2: Khi popup hiển thị, bạn...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:52 SA