Base Inside: Cách tạo thảo luận mới in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:52 SA


Để thêm thảo luận mới, bạn thao tác như sau:
Bước 1
: Truy cập vào Base Inside, click vào Thêm >> Tạo thảo luận mới


Bước 2: Khi popup hiển thị, bạn chọn Kênh muốn hiển thị thảo luận và nhập nội dung thảo luận

Bước 3: Thiết lập riêng cho Thảo luận

- Nếu bạn @tag ai theo dõi thì chỉ người đó nhận được thông báo liên quan đến thảo luận này

- Nếu bạn tick Chỉ hiển thị thảo luận với người theo dõi thì chỉ người theo dõi mới hiển thị thảo luận trên trang chủ/ kênh

Sau đó, bạn chọn Chia sẻ để hoàn tất.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.