Base Inside: Cách thêm thành viên vào từng kênh in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:48 SA


Để thêm thành viên vào 1 kênh trong Base Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


- Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app


- Bước 2: Tại thanh menu trái bạn chọn Kênh cần thiết lập >> Thành viên


- Bước 3: Bạn  kéo chuột xuống cuối cùng của trang >> Thêm thành viên


- bước 4: Bạn @tag username của thành viên rồi chọn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.