Base Inside: Cách thiết lập quyền thành viên/ quản lý trong từng kênh in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:11 SA


Để thiết lập quyền thành viên/ quản lý trong từng kênh, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app
  • Bước 2: Trên thanh menu trái, bạn chọn kênh cần thiết lập >> Thành viên


  • Bước 3: Bạn chọn thành viên cần thiết lập, click icon mũi tên chỉ xuống >> Make admin


  • Bước 4: Bạn chọn Yes để gán quyền cho thành viên


Thao tác tương tự với hạ quyền từ Quản lý > Thành viên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.