Base Inside: Duyệt nội dung trong từng kênh in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 10:38 SA


Để thiết lập bật duyệt nội dung trong từng kênh, quản lýkênh cần thiết lập như sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app


- Bước 2: Tại thanh menu trái bạn chọn Kênh cần thiết lập >> Tùy chỉnh


- Bước 3: Bạn tick tại Kiêm duyệt nội dung rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thap tác


Lưu ý: 

+ Với các bài sự kiện, chủ đề mới, bình chọn, khen thưởng không yêu cầu duyệt nội dung dù tính năng có bật

+ Mặc định quản lý kênh có quyền duyệt nội dung

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.