Base Inside

Base Inside: Cách duyệt 1 nội dung đang chờ
Khi bật tính năng Duyệt tin tức nội bộ trước khi lên bài, người có quyền duyệt sẽ nhận được noti như ảnh: Người duyệt sẽ thao tác duyệt bài theo hướng...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:28 SA
Base Inside: Cách tạo Giá trị cốt lõi
Hiện tại, để xây dựng văn hóa của công ty thì các công ty đều cần có giá trị cốt lõi của riêng mình. Các giá trị cốt lõi là tất cả những gì được công ty coi...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 2:18 CH
Base Inside: Cách đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi
Để đóng bình luận 1 Giá trị cốt lõi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bước...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:01 CH
Base Inside: Cách tạo nguyên tắc làm việc
Để thêm mới nguyên tắc làm việc sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app Bước 2: Tại ...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 3:35 CH
Base Inside: Cách đóng bình luận Nguyên tắc làm việc
Để đóng bình luận Nguyên tắc làm việc, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bước ...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:03 CH
Base Inside: Cách tạo Thư từ ban lãnh đạo
Thư từ ban lãnh đạo/ CEO’s letters là những bức thư, thông báo của CEO gửi đến toàn bộ nhân viên. Để thêm mới. bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào l...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:25 CH
Base Inside: Cách đóng bình luận Thư từ ban lãnh đạo/ CEO's letters
Để đóng bình luận Thư từ ban lãnh đạo, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Inside trên thanh app Bư...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 9:41 SA
Base Inside: Cách thiết lập đặt lịch hẹn lên bài
Để thành viên có thể đặt được lịch hẹn lên bài, owner/ app admin cần thiết lập như sau: 1. Với tin tức nội bộ: Bước 1: Truy cập vào https://inside.b...
Fri, 31 Tháng 12, 2021 tại 2:38 CH
Base Inside: Cách tạo nhóm nội dung trong Tin tức nội bộ
Tính năng Nhóm nội dung trong Tin tức nội bộ sẽ giúp bạn phân loại các tin theo các nhóm tương ứng. Để tạo danh mục tin bạn thao tác theo hướng dẫn sau: B...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 1:56 CH
Base Inside: Cách tạo tin tức nội bộ
Với các tin tức nội bộ tất cả thành viên trong công ty sẽ nhận được thông báo và email. Để tạo tin tức nội bộ thì tao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Bas...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 2:31 CH