Base Inside: Cách tạo nhóm nội dung trong Tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 1:56 CH


Tính năng Nhóm nội dung trong Tin tức nội bộ sẽ giúp bạn phân loại các tin theo các nhóm tương ứng. Để tạo danh mục tin bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn hoặc chọn Base Inside trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu trái, chọn Tùy chỉnh >> Tin tức nội bộ >> Nhóm nội dung >> Click Tạo nhóm nội dung


  • Bước 3: Bạn điền tên nhóm nội dung rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.