Base Inside: Cách thiết lập đặt lịch hẹn lên bài in

Sửa đổi trên: Fri, 31 Tháng 12, 2021 tại 2:38 CH


Để thành viên có thể đặt được lịch hẹn lên bài, owner/ app admin cần thiết lập như sau:


1. Với tin tức nội bộ:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn app Base Inside trên thanh app


Bước 2: Chọn Tùy chỉnh >> Phân quyền >> Tin tức nội bộ: tick chọn Mở rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Khi tạo mới tin tức nội bộ, bạn có thể đặt lịch lên bài 


2. Với các bài tin khác, sẽ thiết lập trong từng kênh:


Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc chọn app Base Inside trên thanh app


Bước 2: Tại menu trái, chọn 1 kênh cần thiết lập


Bước 3: Chọn Tùy chỉnh >> Tại Cho phép thành viên được lên lịch đăng bài >> Click MởCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.