Base Inside: Cách duyệt 1 nội dung đang chờ in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 11:28 SA


Khi bật tính năng Duyệt tin tức nội bộ trước khi lên bài, người có quyền duyệt sẽ nhận được noti như ảnh:


Người duyệt sẽ thao tác duyệt bài theo hướng dẫn sau:

- Cách 1: Vào Base Inside >> Click từ thông báo để link tới tin tức cần duyệt. Tại đây bạn có thể Duyệt hoặc Từ chối - Xóa bằng cách ấn Approved hoặc Reject


- Cách 2: Tại trang chủ, bạn có thể click từ tab Phê duyệt hoặc Chờ tôi duyệt

Sau đó bạn có thể Duyệt hoặc Từ chối - Xóa bằng cách ấn Approved hoặc Reject

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.