Base Inside: Cách tạo tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 2:31 CH


Với các tin tức nội bộ tất cả thành viên trong công ty sẽ nhận được thông báo và email. Để tạo tin tức nội bộ thì tao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào Thêm >> Tạo tin tức nội bộBước 2: Bạn nhập nội dung tin tức vào khung và chọn Lưu lại để hoàn tất


Tiêu đề: tiêu đề của tin tức nội bộ

Nhóm nội dung: chọn nhóm nội dung tương ứng

Nội dung tin tức nội bộ: nhập nội dung của tin 

Ngoài ra có thể cài đặt nâng cao, chọn lịch để lên bài, thêm ảnh nền 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.